Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1

w Rudzie Śląskiej

WIZJA ZESPOŁU MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NR 1

 

DOBRE, RADOSNE I SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
NASZYCH WYCHOWANKÓW

    ZAPEWNIENIE DZIECIOM SERDECZNEJ ATMOSFERY,
POCZUCIA AKCEPTACJI, BEZPIECZEŃSTWA
I POSZANOWANIA GODNOŚCI