Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1

w Rudzie Śląskiej

W miejscu, gdzie dziś stoi Miejskie Przedszkole Nr 38 im.  przed  laty znajdował się park, do którego mieszkańcy osiedla przychodzili ze swoimi pociechami na rodzinne spacery. Dzieci biegały między drzewami i ławeczkami, a zmęczone mogły ochłodzić się wodą z baseniku. Tradycja miejsca zabaw dla dzieci uchowała się do dziś, a podtrzymywana jest przez Miejskie Przedszkole Nr 38.


W lutym 1981 roku Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel" oddała do użytku przedszkole wybudowane na terenie dawnych Plant.
W swojej historii Miejskie Przedszkole Nr  38  miało 7  dyrektorów:  mgr Marię Kloczkowską ,Gabrielę Niestrój, Krystynę Bąk, Urszulę Kortyczko, mgr Grażynę Strycharz , mgr Sabinę Brzezowską oraz obecnie, po włączeniu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 -mgr Izabelę Krzykawska

 
Początkowo do przedszkola przyjmowane były jedynie dzieci z rodzin górników, lecz w późniejszych latach drzwi przedszkola otworzyły się dla wszystkich dzieci.
Obecnie przedszkole jest budynkiem dwukondygnacyjnym, wolnostojącym. Na parterze budynku znajdują się cztery sale zabaw dla dzieci młodszych, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze kuchenne i szatnia. Na piętrze usytuowane są trzy sale  zabaw dla dzieci starszych. W większości sale są przestronne, a urządzenie wnętrz estetyczne i funkcjonalne. Każda sala posiada własną łazienkę i sanitariaty, do których wejście znajduje się w sali (z wyjątkiem dwóch sal na parterze, które mają wspólną łazienkę i jednej sali na piętrze).
Placówka jest dobrze wyposażona w środki dydaktyczne. Posiada przestrzenny  plac zabaw. Korzystają z niego dzieci przedszkolne i osiedlowe. Pojawienie się nowych urządzeń na placu zabaw uatrakcyjniło zabawy dzieci i tym samym dało nauczycielom możliwość  prowadzenia rozmaitych ćwiczeń sprawnościowych.
W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe. Placówka jest nastawiona na nowoczesną dydaktykę i naukę języka angielskiego Ponadto posiada sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.
Rodzice oddają swoje maluchy w ręce wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która sprawuje opiekę nad dziećmi, a personel administracyjno-techniczny dokłada wszelkich starań, aby praca i zabawa odbywały się w przyjemnej atmosferze.
Przedszkolaki chętnie uczestniczą w różnorakich konkursach organizowanych przez placówki oświatowo-kulturalne, min. konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, teatralnych i olimpiadach sportowych, z których zawsze wracają z nagrodami lub wyróżnieniami dumnie zdobiącymi przedszkolną galerię osiągnięć. Podczas wychowania dzieciom wpaja się zainteresowanie sztuką i muzyką, kultywowane również po zakończeniu edukacji przedszkolnej, co ma odzwierciedlenie w ilości absolwentów przedszkola będących członkami Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie" lub uczniami Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej.
Absolwenci przedszkola to osoby samodzielne, kreatywne i twórcze.
Miejskie Przedszkole Nr 38 utrzymuje kontakty z placówkami oświatowo-kulturalnymi z sąsiednich miast, co owocuje warsztatami, szkoleniami i kursami organizowanymi we współpracy z nauczycielkami i dyrektorkami spoza Rudy Śląskiej.
Przedszkole nie zapomniało o swoich górniczych początkach i regularnie organizuje wycieczki do muzeów i spotkania z górnikami, podczas których przedszkolaki poznają tradycje regionu.
Przez wiele lat swojej działalności przedszkole wrosło w krajobraz miasta i zapisało się w pamięci mieszkańców Rudy Śląskiej.