Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1

w Rudzie Śląskiej

Nasze przedszkole zostało otwarte po raz pierwszy 1 września 1956 roku w zaadaptowanym budynku Klubu Sportowego "Slavia" usytuowanym przy ulicy Wolności 45 jako Zakładowe Przedszkole nr 7 Kopalni Węgla Kamiennego "Walenty-Wawel". Był to budynek parterowy składający się z dwóch izb i zaplecza kuchennego o niskim standardzie. Ten nieokazały budynek, położony był w pięknie zagospodarowanym parku z basenem letnim. Założycielką i współorganizatorką tej dwuoddziałowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, była pani Maria Dembińska-Grajnert, pełniła funkcję kierowniczki przedszkola. W pierwszym roku działalności zostało przyjętych 70-cioro dzieci. Kierowniczka przedszkola wraz z pierwszą wychowawczynią panią Lidią Gołąbek w małych pomieszczeniach zagospodarowały przestrzeń dla dzieci, umieszczając konieczne zabawki i pomocne szafki.

 W pogodne dni latem czy zimą organizowały zajęcia dla dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym). W roku 1958/59 został oddany do użytku nowy budynek Zakładowego Przedszkola nr 7 Kopalni "Walenty-Wawel" przy ul. Wolności 41. Dwukondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem położony jest w niecce powstałej z naturalnego obniżenia terenu, w sąsiedztwie parku i pracowniczych ogródków działkowych. Organizatorką 3 oddziałowego przedszkola w nowym budynku, była pani Stefania Lampert-Nowara, której pomagały wychowawczynie: Lidia gołąbek, Irena Stuchlik, Ewa Orłowska i Maria Stencel. W pierwszym roku działalności przedszkole było czynne w godzinach od 5.30-16.30 i przyjęto do grup 80-cioro dzieci.

 

W roku 1963/1964 stanowisko kierowniczki Przedszkola nr 7 objęła pani Urszula Paprotna, która przyszła z przedszkola w Orzegowie, gdzie pracowała jako wychowawczyni. Wyposażyła ogród przedszkolny w niezbędne do zajęć na powietrzu urządzenia, meble i sprzęt. Wspomniane wyżej kierowniczki przedszkola miały wykształcenie pedagogiczne i ukończyły 3 letnie Studium Nauczycielskie. W roku 1978 pierwszą dyrektor mającą wykształcenie wyższe magisterskie była pani Antonina Pochopień. W swoim dorobku ma: częściową modernizacje budynku, wybetonowane drogi do budynku. Prowadziła eksperymentalnie na terenie przedszkola drużyny zuchowe. Kolejną dyrektorką, od 1991r. do 1997, była pani mgr Danuta Mika.

 

Za jej kadencji wymieniono dach budynku i wymalowano budynek wewnątrz wymieniono ogrodzenie z siatki, na estetyczne ogrodzenie z cegły i przęseł metalowych, wymurowano duże kwietniki z białej cegły. Była pierwszą dyrektorką, która na drugą kadencję została powołana w Konkursie na Dyrektorów Placówek Oświatowych. Obecną panią dyrektor jest mgr Izabela Krzykawska, która przeszła wszystkie szczeble kształcenia zawodowego, osiągając tytuł mgr Pedagogiki, kontynuując studia podyplomowe na kierunku Edukacja Informatyczna i Zarządzanie w Oświacie. W jej dorobku jest wiele osiągnięć związanych z u nowocześnieniem przedszkola, zgodnie z obowiązującymi trendami światowymi. Prężnie działa na odcinku zarządzania placówką. W jej całościowym dorobku mieszczą się m.in. prace remontowe budynku, unowocześnienie sprzętu audio-video. Pani dyrektor promuje działalność ekologiczną i zdrowotną. Każda w wyżej wymienionych dyrektorek potrafiła znaleźć najlepsze sposoby unowocześnienia i zmodernizowania przedszkola. Dbały o to, aby przedszkole nr 7 było przyjazne dzieciom i współpracowało ze środowiskiem lokalnym.

Historia przedszkola napisana w oparciu o Pracę licencjacką "Działalność opiekuńczo-wychowawcza Miejskiego Przedszkola nr 7 w Rudzie Śląskiej 1" / Mysłowice 2005r. Pani Ewy Szewczyk.