Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1

w Rudzie Śląskiej

 

 

 Grono pedagogiczne Miejskiego Przedszkola nr 7
im. Barbórki w Rudzie Śląskiej

 

dyrektor:

mgr Izabela Krzykawska

wicedyrektor:

mgr Grażyna Polczyk

 

nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Dorota Kurzeja

mgr Kordula Trocha

mgr Longina Natkowska

mgr Anna Dolistowska

mgr Karolina Wróbel

mgr Anna Macha

mgr Patrycja Staromłyńska

mgr Natalia Sklarczyk

mgr Bożena Dulnik

mgr Agnieszka Skalec

mgr Magdalena Riedel

 

nauczyciel języka angielskiego:

mgr Joanna Strycharczyk

mgr Agnieszka Ziółkowska

 

nauczyciel religii:

mgr Anna Dolistowska

 

psycholog/logopeda:

mgr Urszula Janota

 

logopeda:

mgr Iwona Filocha