Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1

w Rudzie Śląskiej

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
ZESPOŁU MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NR 1
- MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR 7   IM ,,BARBÓRKI”
W  RUDZIE  ŚLĄSKIEJ
Przedszkole pracuje w godzinach  6:00 - 17:00
6 - 8  schodzenie się dzieci

Witamy się z panią i kolegami, prowadzimy rozmowy, wspominamy, aktywizujemy się do podejmowania działalności zabawowej,
 Dokonujemy swobodnego wyboru aktywności zabawowej: łączymy się w zespoły, podejmujemy działalność zabawową, rysujemy, budujemy, konstruujemy, układamy, gramy, odtwarzamy różnorodne role społeczne podczas zabaw tematycznych.
8 – 9 przygotowanie do śniadania

Porządkujemy salę po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach lub ćwiczeniach porannych, załatwiamy  potrzeby fizjologiczne i  higieniczne.

8:30 – 9 – śniadanie w grupach: TYGRYSKI, ŻABKI
9 – 9:30 – śniadanie w grupach:  PSZCZÓŁKI, KRASNOLUDKI, MYSZKI

9:30 - 11 – zajęcia  kierowane i niekierowane przez nauczyciela

Uczestniczymy w zajęciach kierowanych i niekierowanych przez nauczyciela, który wspiera naszą wielokierunkową aktywność poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach naszego rozwoju:
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym,          
Rozwijamy sprawność ruchową podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu z
     wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego, spacerujemy, bawimy się w piaskownicy.
Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w czasie całodniowego pobytu w przedszkolu

11 – 11:30  lub 11:30 - 12 przygotowanie do obiadu

Porządkujemy salę lub podwórko po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach muzyczno-ruchowych, załatwiamy potrzeby fizjologiczno-higieniczne.

11:30 – 12 – obiad w grupach: ŻABKI,  TYGRYSKI
12 – 12:30 – obiad w grupach:  PSZCZÓŁKI, KRASNOLUDKI, MYSZKI

12 – 13:15 czynności higieniczne, poobiedni relaks

Relaksujemy się, słuchamy muzyki i bajek
Utrwalamy poznane wiadomości, doskonalimy przyswojone kompetencje i umiejętności,
Rozwijamy indywidualne predyspozycje i zdolności.

13:15 – 13:30 przygotowanie do podwieczorku

Załatwiamy potrzeby fizjologiczne i higieniczne przed posiłkiem.

13:30 – 14 podwieczorek w grupach: ŻABKI, TYGRYSKI
14 – 14:30 podwieczorek w grupach: PSZCZÓŁKI, KRASNOLUDKI, MYSZKI
14:30-  17  rozchodzenie się dzieci , swobodne zabawy i zajęcia w sali

Dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z kolegami i nauczycielką
Doskonalimy grafomotorykę, pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne
     myślenie podczas gier i zabaw,
Realizujemy swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach,
Słuchamy wierszy lub bajek czytanych przez nauczyciela,
Uczestniczymy w indywidualnych ćwiczeniach dostosowanych do naszych
     możliwości i potrzeb oraz w dodatkowych zajęciach dla dzieci o szczególnych
     zainteresowaniach